Leveransalternativ

Systemet kan levereras efter hur mycket man vill göra själv. Pris inkl moms.

 • DIY1 - GörDetSjälv CD, uc.   895:-
 • DIY2 - GörDetSjälv CD, uc på kort.   1140:-
 • Complete - Kontakta oss!


 

Tillämpningar

 • Robotar
 • Utvecklings- och simuleringsmiljöer
 • CNC svarvar, fräsar och slipmaskiner
 • Graveringsmaskiner
 • Stjärnkikare 
 • Laser-, vatten- och plasmaskärare
 • Kamerastyrning
 • Ljuseffekter

VBScript system för CNC och rörelsestyrning i Windows

VbMc5 är ett 9-axlat rörelsestyrsystem som körs i Windows via en mikroprocessor (uc).

Systemet möjliggör en mycket avancerad miljö med precis styrning av rörelser, I/O-hantering och funktioner mm. Med utstyrning i form av Steg/Riktning görs positionering med stegmotorer, servosystem av roterande och direktlinjära rörelser.

Eftersom Windows inte är ett realtidssystem används en Atmel AVR uc för att hantera de tidskritiska förloppen. Till skillnad från många andra styrsystem för Windows är VbMc5 är ett system att lita på.


Hantering av systemet

VbMc5 kan styras manuellt eller via program. Den manuella styrningen sker via tangentbord och valbara knappar. Programmerad styrning kan göras i VB-script, lokalt eller fjärrstyrt från andra maskiner. Man har även möjlighet att styra via VBA-programmering vilket öppnar upp för kontroll från bl.a. Office-paketen, typ Excel och framför allt från Autocad med AC5 CamOn. Det kan även styras med en inbyggd G-Kodsomvandlare för ISO-programmering. Alla program kan sedan testas grafiskt.

Standardspråken gör att man får möjlighet att använda de tusentals funktioner som finns där. Exempelvis kan man göra loopar, villkor, dialogrutor, använda interna och externa variabler, trigga andra program och events i Windows mm.

Några andra fördelar:

 • Synergier med språkens ramverk
 • Support via internet forum och communities
 • Integration med andra program

 

Copyright: ONSys
Powered by ONSys